7М01201 – Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Шифр – мамандықтың атауы:

7М01201 – Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу.

Аккредитациядан өтуі (өткен жылы, өткен мерзімі):

Оқу түрі, мерзімі:

Ғылыми және педагогикалық дайындық бағыты – 2 жыл.

Бейіндік дайындық бағыты – 1,5 жыл және 1 жыл.

Берілетін дәреже:

Ғылыми және педагогикалық бағыт: 7М01201 – «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» мамандығы бойынша педагогика ғылымдарының магистрі (2 жыл);

Бейіндік бағыт: 7М01201 – «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» мамандығы бойынша білім магистрі (1жыл, 1,5 жыл).

Кәсіби қызметінің саласы:

7М01201 – Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу мамандығы бойынша магистр білім ұйымдары, ғылыми және практикалық қызметте кәсіби іс-әрекеті жүзеге асырылады.

Кәсіби қызметінің нысандары:

7М01201 – Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу мамандығы магистрінің кәсіби іс-әрекеті нысаны:

  • мектепке дейінгі ұйымдар;
  • педагогикалық коллледждер;
  • білім беру басқармасы;
  • біліктілікті көтеру және білім саласында мамандарды қайта даярлау институты

Кәсіби қызметінің пәні:

7М01201 – «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» мамандығы бойынша педагогика ғылымдары магистрінің кәсіби қызметінің пәні:

  • білім беру ұйымдарында оқу-тәрбиелік жұмыс;
  • мектепке дейінгі ұйымдардағы кәсіби қызмет;
  • Қазақстан Республикасы білім беруді дамыту тұжырымдамасының мақсаттарын, міндеттерін, мазмұнын, білім беру мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың нысандарын, нәтижелерін, талаптарын іске асыру жолдары.

Кәсіби қызметінің түрлері:

7М01201 – Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу мамандығы магистрлері келесідей іс әрекет түрлерін атқара алады: білім беру (педагогикалық) тәрбиелеу, оқыту, мектепке дейінгі тұлғаны қалыптастыру және дамыту, мектепке дейінгі мекемені педагогикалық жүйеде басқара білу; педагогикалық қызметті жоспарлай және мақсат қоя білу; алдыңғы жаңашылдық тәжірибені оқыта, тарата білу.

Практика базалары:

Қ.Жұбанов атындағы АӨМУ Педагогика факультеті, «Мектепке дейінгі және арнаулы білім» кафедрасы, №33 «Нұрсәт», №38 «Әлем», №37 «Балапан», №7 «Арман», №25 «Ерке», №26 «Үміт», №9 «Бәйшешек» мектепке дейінгі білім беру ұйымдары.

Модульдік білім беру бағдарламасы
Модульдік білім беру бағдарламасы 2023