6В01101 – Педагогика және психология

Шифр – мамандықтың атауы:

6В01101 – Педагогика және психология
Магистратура:
6В01101 – Педагогика және психология
оқу мерзімдері – 1 жыл, 1,5 жыл, 2 жыл

Аккредитациядан өтуі (өткен жылы, өткен мерзімі):

2018 жылдың мамыр айында «Аккредиттеудің және рейтингтің тәуелсіз Агенттігі» коммерциялық емес мекемесі Сыртқы эксперттік комиссиясының тексеру қорытындысы бойынша мамандырылған аккредиттеуден 5 жылға сәтті өтті

Оқу түрі, мерзімі:

Күндізгі: 4 жыл

Берілетін дәреже:

6В01101 – Педагогика және психология мамандығы бойынша білім бакалавры

Кәсіби қызметінің саласы:

– Білім беру саласы;
– Құқықтық сала;
– Сот саласы;
– Спорт саласы

Кәсіби қызметінің нысандары:

Жалпы орта білім беретін мектеп, мектепке дейінгі білім мен тәрбиенің жүйесі, педагогикалық колледж, арнаулы орта оқу орындары

Кәсіби қызметінің пәні:

– Білім мекемелеріндегі оқу – тәрбие жұмыстары;
– Өндірістік мекемелердегі кәсіби іс әрекет.

Кәсіби қызметінің түрлері:

– ұйымдастыру-технологиялық (педагогикалық технология негізінде оқу және тәрбие процесін ұйымдастыру);
– өндірістік-басқару («субъект-субъект» өзара іс-қимыл жасау);
– жобалық (бастауыш мектептегі білімді қалыптастыру);
– ғылыми-зерттеу (әр түрлі саладағы ғылыми-зерттеу кәсіпорындарында ғылыми-зерттеу жобаларын қалыптастыру мен жүзеге асыру);
– білім беру (педагогика және психология оқытушысы, білім саласындағы педагог-психолог, мамандарды дайындау мен қайта даярлау).

Практика базалары:

Ақтөбе қаласының №1, №23, №30, №40,№42, №38 орта мектептер
Модульдік білім беру бағдарламасы