6В03101 – Психология

Шифр – мамандықтың атауы:

6В03101 – Психология
Магистратура:
6В03101 – Психология
оқу мерзімдері – 1 жыл, 1,5 жыл, 2 жыл

Аккредитациядан өтуі (өткен жылы, өткен мерзімі):

2016 жылдың қазан айында «Аккредиттеудің және рейтингтің тәуелсіз Агенттігі» коммерциялық емес мекемесі Сыртқы эксперттік комиссиясының тексеру қорытындысы бойынша мамандырылған аккредиттеуден 5 жылға сәтті өтті

Оқу түрі, мерзімі:

Күндізгі: 4 жыл

Берілетін дәреже:

5В050300-Психология мамандығы бойынша әлеуметтік білім бакалавры

Кәсіби қызметінің саласы:

– Білім беру саласы;
– Банк саласы;
– Құқықтық сала;
– Медицина саласы;
– Сот саласы;
– Спорт саласы.

Кәсіби қызметінің нысандары:

– негізгі және кәсіптік мектеп;
– мамандандырылған мектеп;
– орта білімнен кейінгі кәсіби және техникалық ұйым;
– медициналық мекемелер;
– психологиялық орталықтар;
– банктік сфералар;
– құқық қорғау органдары;
– әскери бөлімшелер;

Кәсіби қызметінің пәні:

– білім мекемелеріндегі оқу – тәрбие жұмыстары;
– өндірістік мекемелердегі кәсіби іс әрекет;
– алдын-ала емдеу және ем алу мекемелерінде, пеницитарлы және түзету кәсіп орнындарындағы, әскери ұйымдардағы коррекциялық жұмыстар.

Кәсіби қызметінің түрлері:

– психологиялық жұмыстарды жоспарлау және қамтамасыз ету, психологиялық талдау әсерін көтеру және әлеуметтік психология факторының үдерісін, адамдық қорды басқару, өнеркәсіптік іс – әрекет, бизнес, әскери, психодиогностикалық кадрдан аттестацияларын қамсыздандыру, кәсіптік бағдар беру;
– психологиялық жетілдіруді уйрену және оқу тәрбие үдерісін алып жүру;
– психологиялық алдын ала ем алу және психологиялық түзету, психологиялық кеңес беруде жалпы үлкен сұрақтармен қарастырылады;
– құқықтық және әскери сфераларда психологиялық жұмысты жақсарту.

Практика базалары:

Ақтөбе қаласының №1, №23, №30, №40,42, № 38 орта мектептер, М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар колледжі, «Эксперт» психологиялық консалтингтік агенствосы
Модульдік білім беру бағдарламасы
Модульдік білім беру бағдарламасы