6В03101 – Психология

Шифр – мамандықтың атауы:

6В03101 – Психология
Магистратура:
6В03101 – Психология
оқу мерзімдері – 1 жыл, 1,5 жыл, 2 жыл

Аккредитациядан өтуі (өткен жылы, өткен мерзімі):

2016 жылдың қазан айында «Аккредиттеудің және рейтингтің тәуелсіз Агенттігі» коммерциялық емес мекемесі Сыртқы эксперттік комиссиясының тексеру қорытындысы бойынша мамандырылған аккредиттеуден 5 жылға сәтті өтті

Оқу түрі, мерзімі:

Күндізгі: 4 жыл

Берілетін дәреже:

5В050300-Психология мамандығы бойынша әлеуметтік білім бакалавры

Кәсіби қызметінің саласы:

– Білім беру саласы;
– Банк саласы;
– Құқықтық сала;
– Медицина саласы;
– Сот саласы;
– Спорт саласы.

Кәсіби қызметінің нысандары:

– негізгі және кәсіптік мектеп;
– мамандандырылған мектеп;
– орта білімнен кейінгі кәсіби және техникалық ұйым;
– медициналық мекемелер;
– психологиялық орталықтар;
– банктік сфералар;
– құқық қорғау органдары;
– әскери бөлімшелер;

Кәсіби қызметінің пәні:

– білім мекемелеріндегі оқу – тәрбие жұмыстары;
– өндірістік мекемелердегі кәсіби іс әрекет;
– алдын-ала емдеу және ем алу мекемелерінде, пеницитарлы және түзету кәсіп орнындарындағы, әскери ұйымдардағы коррекциялық жұмыстар.

Кәсіби қызметінің түрлері:

– психологиялық жұмыстарды жоспарлау және қамтамасыз ету, психологиялық талдау әсерін көтеру және әлеуметтік психология факторының үдерісін, адамдық қорды басқару, өнеркәсіптік іс – әрекет, бизнес, әскери, психодиогностикалық кадрдан аттестацияларын қамсыздандыру, кәсіптік бағдар беру;
– психологиялық жетілдіруді уйрену және оқу тәрбие үдерісін алып жүру;
– психологиялық алдын ала ем алу және психологиялық түзету, психологиялық кеңес беруде жалпы үлкен сұрақтармен қарастырылады;
– құқықтық және әскери сфераларда психологиялық жұмысты жақсарту.

Практика базалары:

Ақтөбе қаласының №1, №23, №30, №40,42, № 38 орта мектептер, М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар колледжі, «Эксперт» психологиялық консалтингтік агенствосы
Модульдік білім беру бағдарламасы
Модульдік білім беру бағдарламасы
Модульдік білім беру бағдарламасы 2022
Модульдік білім беру бағдарламасы 2023