6В01201 – Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Шифр-мамандықтың атауы:

6В01201 – Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Магистратура:

6В01201 – Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

оқу мерзімдері – 1 жыл, 1,5 жыл, 2 жыл

Аккредитациядан өтуі (өткен жылы, өткен мерзімі):

2018 жылдың мамыр айында «Аккредиттеудің және рейтингтің тәуелсіз Агенттігі» сыртқы эксперттік комиссиясының тексеру қорытындысы бойынша мамандандырылған аккредиттеуден 7 жылға сәтті өтті. Куәлік 31.05. 2018 бастап 30.05.2025 дейін жарамды. Тіркеу нөмірі: №  АВ1722. Берілген күні: 31.05.2018 ж.

Оқу түрі, мерзімі:

Күндізгі- 4 жыл, 3 жыл

Берілетін дәреже:

5В010100 – Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу мамандығы бойынша білім бакалавры

Кәсіби қызметінің саласы:

Мектепке дейінгі ұйым тәрбиешісі, мектепке дейінгі ұйым әдіскері

Кәсіби қызметінің нысандары:

Мектепке дейінгі білім беру мекемелерінің түрлері мен типтері, педагогикалық колледж, білім беруді басқару департаменті, білім жетілдіру және кадрларды қайта даярлау институты

Кәсіби қызметінің пәні:

Мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың мақсаты, міндеттері, мазмұны, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік мектепке дейінгі білім беру бағдарламасын жүзеге асыру жолдары

Кәсіби қызметінің түрлері:

  • Білім беру (педагогикалық) – мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту, тәрбиелеу, дамыту және қалыптастыру; мектепке дейінгі ұйымдардағы педагогикалық процесті басқару; диагностикалау, түзету, педагогикалық қвзмет нәтижесін жобалау, мектепке дейінгі білім беу аймағындағы алдыңғы қатарлы тәжірибелерді тарату;
  • эксперименттік-зерттеушілік;
  • ұйымдастыру- басқарушылық;
  • әлеуметтік-педагогикалық;
  • оқу-технологиялық.

Практика базалары:

Ақтөбе қаласындағы №10 «Алма», №33 «Нұрсәт», «Ертөстік», №43 «Гүлдәурен», №45 «Алтын бала» мектепке дейінгі ұйымдары

Модульдік білім беру бағдарламасы
Модульдік білім беру бағдарламасы
Модульдік білім беру бағдарламасы
Модульдік білім беру бағдарламасы 2023