ОСӨЖ кестесі

Жалпы педагогика және білім берудегі менеджмент кафедрасы

srsp-1

Мектепке дейінгі жоне бастауыш окыту кафедрасы

srsp-2

Психология және арнайы педагогика кафедрасы

srsp-3