8D01301 – Бастауышта оқыту педагогикасы және әдістемесі

Шифр – мамандықтың атауы:

8D01301 – Бастауыш  оқыту педагогикасы мен әдістемесі.

Аккредитациядан өтуі (өткен жылы, өткен мерзімі):

Оқу түрі: күндізгі бөлім

Оқу  мерзімі:  Ғылыми-педагогикалық бағыт -3 жыл.

Берілетін дәреже:

PhD білім докторы.

Кәсіби қызметінің саласы:

8D01301 – Бастауыш оқыту педагогикасы мен  әдістемесі мамандығы бойынша PhD білім докторының кәсіби қызметінің объектісі болып жоғары оқу орындары мен орта-арнаулы білім беру мекемелеріндегі  педагогикалық  үдеріс, ғылыми-зерттеу мен басқару  іс-әрекеті болып табылады.

Кәсіби қызметінің нысандары:

PhD білім докторының кәсіби қызметінің нысандары болып: білім беру, ғылыми-зерттеу,жобалау және  оқу- әдістемелік мекемелер.

Кәсіби қызметінің пәні:

Бітірушілердің кәсіби PhD білім докторы  кызметінің пәні ретінде педагогикалық ғылым эволюциясындағы парадигмалардың ауысуы мен дамуының негізгі кезеңдері ; бастауыш мектеп педагогикасы ғылымдарының пәндік, дүниетанымдық және әдіснамалық ерекшеліктері; бастауыш мектеп педагогикасы саласындағы ғылыми мектептер мен олардың теориялық және практикалық жаңалықтары; әлемдік және қазақстандық ғылыми-педагогикалық тұжырымдамалары; бастауыш мекетп педагогикасындағы ғылыми жаңалықтарды практикалық қызметке ендіру механизмдері;ғалым-зерттеушінің педагогикалық және ғылыми этикасы;жаһандану мен интернацияландыру жағдайында отандық педагогика ғылымдарының дамуының заманауи тенденцияларын, бағыттары мен заңдылықтарын; педагогика ғылымының әдіснамасын әлемдік және қазақстандық ғылымның жетістіктері.

Кәсіби қызметінің түрлері:

  • 8D01301 –  Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі мамандығы бойынша бітіруші  PhD білім докторы кәсіби қызметтің келесі түрлерін атқара алады:
  • ақпараттар ағымының жедел жаңару және жедел өсу жағдайындағы ғылыми және ғылыми-педагогикалық қызмет саласында;
  • педагогикалық теориялық және эксперименталды ғылыми зерттеулер жүргізуде;
  • педагогикалық ғылыми зерттеуде теориялық және қолданбалы міндеттерді қою мен оларды шешуде;
  • мамандарды жоғары оқу орнында педагогикалық даярлау мәселелерінде;
  • бастауыш мектеп педагогикасы саласындағы мәселелерге кәсіби және жан-жақты талдау жүргізуде; үнемі кәсіби өзін-өзі дамытуды.

Практика базалары:

Қ.Жұбанов атындағы АӨМУ «Педагогика» факультеті, Педагогика, психология және  бастауышта оқыту кафедрасы, ппедагогикалық орта-арнаулы колледждер.

Модульдік білім беру бағдарламасы